maanantai 22. syyskuuta 2014

Synestesian eri muotoja

Synestesia johtuu aivojen aistikeskusten poikkeuksellisesta linkittymisestä. Yhden aistin ärsyke laukaisee aivan toisen aistin reaktion.

Synestesiasta on erotettu kymmeniä ilmenemismuotoja. Mitään ylärajaa ei ole, koska aistit voivat linkittyä monella tavalla. Yleensä yhteys on vain kahdella aistilla, esimerkiksi tietty ääni nähdään aina tiettynä värinä. Kolmen tai useamman aistin samanaikaiset reaktiot ovat harvinaisia. Noin 2:lla prosentilla ihmisistä tämä aistien sekoittuma on arkipäivää. Taito on synnynnäinen, sitä ei voi oppia.

Merkki-väri
(grapheme-color): Kirjaimilla ja/tai numeroilla koetaan olevan väri. Väri on aina sama ja se voi joko "heijastua" kirjaimen päälle tai se nähdään mielen sisällä. Tämä on synestesian yleisin muoto. Usein myös viikonpäivät ja kuukaudet nähdään värillisinä.

Ääni-väri
(sound-color): Äänet ja musiikki koetaan väreissä ja/tai äänellä koetaan olevan muoto.

Tilajatkumo
(spatial sequence): Kalenteri ja esimerkiksi vuosiluvut nähdään kolmiulotteisessa avaruudessa. Esimerkiksi heinäkuun 3. päivä vuonna 1972 sijaitsee tietyssä paikassa, ja vuosi 654 taas kauempana. Synesteetikko pystyy muistamaan vuosia ja päivämääriä helposti, sillä hän näkee ne mielessään.

Peilikosketus
(mirror-touch): Ihminen tuntee fyysisen kosketuksen, kun näkee toista ihmistä kosketettavan. Ilmiö lienee yhteydessä aivojen peilisoluihin, joiden avulla ihminen voi jäljitellä muita. Näitä soluja sanotaan myös empatianeuroneiksi. Peilikosketuksen kokevat ovat tutkitusti herkempiä aistimaan muiden ihmisten tunteita.

Sana-maku
(lexical-gustatory): Aivojen makukeskus aktivoituu, kun ihminen kuulee sanoja. Näin esimerkiksi sana "kirves" voi maistua vaikka ciabatta-leivältä, ja sillä on myös selkeä rakenne, aivan kuten oikealla ruoalla. Harvinainen synestesian muoto.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti